Notícia! INSTRUCCIÓ 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es prorroga el termini establert en la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d'instal·lacions d'energia elèctrica en Baixa Tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

La IT10/2005 va fixar el termini fins al 18 de setembre del 2010. Ara amb la IT3/2010, el termini per procedir a la inscripció de les instal·lacions sotmeses a l'àmbit d'aplicació de la IT10/2005, es prorroga fins al 31/12/2012, sempre que la inspecció periòdica d'aquestes instal·lacions s'hagi realitzat abans del 19/03/2011.

............................................................................................................................................

Notícia! Nova LLEI 20/2009, de 4 de desembre, denominada PCAA (Prevenció i Control Ambiental de les Activitats) que substitueix la LIIAA. Entrada en vigor 11/08/2010. Consulta la Llei

Notícia! ORDEN IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula la aplicació del Reglament d'equips de pressió a Catalunya. Nova ordre del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa en relació al Reglament d'equips de pressió. Consulta la ordre

INSTRUCCIÓ 10/2005, de 16 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d'energia elèctrica en baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica. Consulta la Instrucció

Enginium ha signat un acord de col·laboració amb l'empresa instal·ladora Cemid S.C.C.L. (www.newcemit.com) per a oferir Enginyeria, Execució i Manteniment d'instal·lacions en un mateix producte totalment integrat.

cte Nou Código técnico de edificación (CTE), aprovat el 17 de març del 2006. El CTE defineix la normativa tècnica i exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat dels edificis i les seves instal·lacions per a que el sector de la construcció s'adapti a l'estratègia de sostenibilitat econòmica, energètica i mediambiental.

Nou Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE), aprovat el 20 de juliol de 2007. Aquest Reglament constitueix el marc normatiu bàsic en el qual es regulen les exigències d'eficiència energètica i de seguretat que han de complir els aparells de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària als edificis

Llei 3/98 de 27 de febrer de la Generalitat de Catalunya - LIIAA. Adequació de la llicència d'una activitat a la Llei de la Intervenció Integral de l'administració ambiental.