En cumpliment amb l'establert en la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de l'informació i comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades que identifiquen a la nostra empresa:

Empresa: enginium soluciones técnicas de ingeniería S.L.L.

Adreça: Ctra. Martorell 95, local n - 08224 Terrassa (Barcelona)

Contacte: T. +34 937 339 044 / e-mail: info@4q-enginium.com

N.I.F. B-64593957

Registre mercantil de Barcelona: Tomo 39923, Folio 120, Hoja B-356975

Col.legi Professional d'Enginyers Industrials de Catalunya: Col. nº 15.341 y Col. nº 15.535