Viabilitat tècnica, disseny, desenvolupament, càlcul i optimització de producte. CAD/CAE

  • Injecció de plàstic per a sectors diversos com a automòbil, petit electrodomèstic, etc...
  • Peces metàl·liques, per a sectors tals com al ferroviari, automòbil i d'altres.

Prototips funcionals

Rèpliques y maquetes (museología)

Projectes singulars d'enginyeria

mes exemples

 
Xasís agricola modular