Projectes d'activitat, mediambiental i obra.

  • Gestió de tràmits administratius, projectes d'instal·lacions i obtenció de llicències
  • Planificació, control,seguiment i certificat final d'obra CFO

Adequacions i legalitzacions industrials a la normativa actual vigent

Projectes d'instal·lacions

  • Fontaneria - Sanejament - Gas - Elèctrica en baixa tensió - Telecomunicacions - Contra incendis - Calefacció i Climatització - Aïllament tèrmic i acústic - ACS - Solar Tèrmica - Solar Fotovoltaica
  • Control de projecte i direcció d'obra

Prevenció de Riscos Laborals. Els nostres enginyers són Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals (TSPRL) amb les 3 especialitats: Seguretat, Higiene i Ergonomía.

  • Estudis de seguretat i salut
  • Plans de seguretat i salut
  • Plans de emergència
  • Assessorament en matèria de seguretat i salut laboral, estudis i informes.

Consultoria i assessorament tècnic. Informes i estudis