Enginium soluciones técnicas de ingeniería és una enginyeria de projectes, instal·lacions i legalitzacions orientada al sector energètic. Oferim serveis d'enginyeria per a afrontar el repte energètic actual, donant compliment a les directrius europees, nacionals i locals, introduint millores de eficiència energètica activa i passiva en edificis i processos industrials.

Ens impliquem amb els nostres clients donant suport continu des de la fase d'avantprojecte fins a l'execució dels projectes i engegada.

 

eficiència energètica en edificis i indústries?

una qüestió econòmica: estalviï en la seva despesa energètica.

 
 
 
Eficacia Energética
       

*           Projectes d'activitat, obra i instal·lacions per a l'edificació i indústria:

- Avantprojectes, projectes i legalitzacions a la normativa vigent, consultoria i assessorament tècnic.

*            Gestió integral de projectes d'instal·lacions d'energies renovables i climatització eficient (instal·lacions tèrmiques de baix consum energètic).

 

*           Solar térmica:
Aigua calenta sanitària (ACS). Estalvi del 70% en l'energia consumida (CTE).

- ACS + Suport a calefacció convencional (radiadors). Estalvi de fins a un 30% del combustible total.

- Calefacció per sòl radiant o fan-coil (treballen a baixa Tª). És la que millor s'adapta a l'energia solar tèrmica i la que menor consum presenta. Estalvi de fins a un 50% del combustible total.

- Climatització solar: Calefacció-Refrigeració radiant.

- Climatització de piscines i SPA's.

*           Solar térmica: per a processos industrials amb gran consum d'aigua calenta .

 

*           Solar fotovoltaica:connectada a la xarxa elèctrica o aïllada.


- Especialitzats en l'àrea de la instal·lació, manteniment de superfícies solars fotovoltaiques, tant en coberta com en terreny.

*            Gestió de tramitacions administratives i subvencions. Anàlisi econòmica financer de la inversió.

 

           Eficiència energètica: diagnosi, auditories energètiques i estalvi.

*            Qualificació i certificació energètica d'edificis en fase de projecte (etiqueta energètica).


*            Gestió de tramitacions administratives i subvencions. Anàlisi econòmica financer de la inversió.